Turn me on

Phrasal Verb |

excite or stimulate, especially sexually.

Hứng thú, kích thích, có thể sử dụng cho kích thích tình dục

You turn me on

Bạn làm tôi kích thích quá hoặc bạn làm tôi rạo rực quá 😀

♥ Song: Turn me on – David Guetta ft. Nicki Minaj