Shit Just Got Real

Slang |

An expression that explains how a joking or friendly conversation suddenly took a turn for the worse and is escalating towards a hostel situation and/or a physical scuffle.
Tommy: I have never been so tired in my life
George: That’s what your mom said last night
Random Yell from Someone Not Actually Involved: SHIT JUST GOT REAL!
Diễn tả một lời nói đùa hoặc cuộc nói chuyện bỗng dưng trở thành rất tồi tệ và mâu thuẫn có thể dẫn đến đánh nhau, ví dụ hai người đang cãi lộn với nhau bỗng dưng người kia tung một cú đấm vào người đối diện, mình có thể nói “shit just got real” nghĩa là bọn nó đánh nhau thật rồi kìa.