Netflix and chill

Idioms, Slang |

https://youtu.be/s3pkRfVbJUc

netflix and chill mean code for two people going to each others houses and fucking or doing other sexual related acts
Từ ngữ mô tả 2 người đi đến nhà nhau và làm tình hoặc có những hành vi liên quan đến tình dục.

Brad: “Hey Julia wanna come over and watch Netflix and chill”
Julia: “Sure I’ll pick up the condoms”
Brad: “Wait I thought we were just gonna watch Netflix and chill?”
Julia: “Netflix and Chill means we fuck, dumbass”

Brad: “Hey Julia, đến nhà anh xem Netflix nhé”
Julia: “Dĩ nhiên, e sẽ đem bao cao su”
Brad: “Khoan, a nghĩ là tụi mình chỉ xem thôi mà?”
Julia: “Netflix and Chill nghĩa là làm tình đó, thằng ngu ạ”