Tips is coming :-)

Netflix and chill

Idioms, Slang |

https://youtu.be/s3pkRfVbJUc

netflix and chill mean code for two people going to each others houses and fucking or doing other sexual related acts
Từ ngữ mô tả 2 người đi đến nhà nhau và làm tình hoặc có những hành vi liên quan đến tình dục.

Brad: “Hey Julia wanna come over and watch Netflix and chill”
Julia: “Sure I’ll pick up the condoms”
Brad: “Wait I thought we were just gonna watch Netflix and chill?”
Julia: “Netflix and Chill means we fuck, dumbass”

Brad: “Hey Julia, đến nhà anh xem Netflix nhé”
Julia: “Dĩ nhiên, e sẽ đem bao cao su”
Brad: “Khoan, a nghĩ là tụi mình chỉ xem thôi mà?”
Julia: “Netflix and Chill nghĩa là làm tình đó, thằng ngu ạ”

Ache for

Phrasal Verb |

Want something or someone a lot.

Muốn cái gì hoặc ai đó rất nhiều.

My girlfriend’s been away for a fortnight- I am aching for her.

Người yêu tôi đã xa tôi hơn 2 tuần rồi. Tôi thực sự rất muốn cô ấy.

Warm up

Phrasal Verb |

1.  If an event warms up, it starts to become more interesting, enjoyable, or exciting
Làm nóng bữa tiệc, bắt đầu để trở nên thú vị, vui vẻ hơn

The party was only just starting to warm up as I left.
Bữa tiệc chỉ bắt đầu nóng lên khi tôi rời đi

2. to prepare yourself for a physical activity by doing some gentle exercises and stretches
Để chuận bị, khởi động trước khi chơi thể thao

If you don’t warm up before exercising, you risk injuring yourself.
Nếu bạn không khởi động trước khi tập, bạn sẽ có nguy cơ bị thương.

Turn me on

Phrasal Verb |

excite or stimulate, especially sexually.

Hứng thú, kích thích, có thể sử dụng cho kích thích tình dục

You turn me on

Bạn làm tôi kích thích quá hoặc bạn làm tôi rạo rực quá 😀

♥ Song: Turn me on – David Guetta ft. Nicki Minaj

Shut the fuck up

Phrasal Verb, Slang |

Used when someone is talking, there is too much noise or when someone is talking shit. It is the upgrade of “shut up” and is used mainly when you are angry and annoyed to the extent the you could lose it at any moment.

Thường được sử dụng khi ai dó nói quá nhiều hoặc nói nhảm chủ yếu để chọc tức mình, thì mình có thể nói “Shut the fuck up”.

“Shut up” nghĩa là im lặng và “Fuck up” là đang làm điều gì đó tồi tệ.